Identiteit, zorg, vitale samenleving en bereikbaarheid bovenaan bij inwoners Westerkwartier.

Om de wensen en behoeften voor de nieuwe gemeente Westerkwartier te inventariseren, hebben de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn steekproefsgewijs (als voorloper op de start van het WesterkwartierPanel) in mei een enquête uitgezet onder 10.000 inwoners in het Westerkwartier.

Het onderzoek is uitgevoerd door Enigma Research in opdracht van de vier genoemde gemeenten. De resultaten zijn gebaseerd op bijna 1.300 respondenten. De meeste ondervraagde inwoners wisten van de aanstaande herindeling, maar niet precies dat deze per 1 januari 2019 in gaat. De opvallendste conclusies zijn:

  • Als belangrijkste kernwaarden beschouwen de ondervraagden: zorgzame samenleving, centraal stellen van de inwoner, vitale samenleving, vitale dorpen;
  • ‘Zorg en welzijn’ (97%), ‘veiligheid’ (96%) en ‘onderwijs’ (94%) zijn de drie belangrijkste sociaal-maatschappelijk thema’s voor de nieuwe gemeente Westerkwartier;
  • Wonen’ (92%) is het belangrijkste ruimtelijk-economische thema;
  • De ‘kwaliteit van de woonomgeving’ (37%) wordt, samen met het ‘nakomen van gemaakte afspraken’ (37%) en de ‘kwaliteit van de voorzieningen in de buurt’ (36%), als het meest belangrijke aspect gezien van de gemeentelijke dienstverlening.

Identiteit en bereikbaarheid
Inwoners hechten er waarde aan dat de eigen identiteit van de dorpen behouden blijft. De voorzieningen in de dorpen mogen niet verdwijnen en gemeentelijke loketten dienen bereikbaar te blijven binnen de grenzen van de ‘oude’ gemeente.

Informatie(voorziening)
Inwoners willen het liefst via de krant en/of huis-aan-huis bladen(60%) op de hoogte te blijven. 37% wil via enquêtes betrokken blijven bij het samengaan van de gemeenten. Een kwart (28%) vindt dat de dorps- of wijkvereniging bij het fusieproces betrokken zou moeten zijn. 13% is van plan om aanwezig te zijn bij door de gemeente georganiseerde inspraakbijeenkomsten. Meer dan één derde (37%) van de inwoners wil niet speciaal betrokken blijven.

Het volledige onderzoeksrapport is hier als pdf-document te lezen.

Andere nieuwsberichten

Wij willen de toekomst van dit mooie gebied graag samen vorm geven.

Via het WesterkwartierPanel kunnen inwoners hun visie delen.

Ons DNA: Dichtbij. Nuchter. Ambitieus.

We zijn nieuwsgierig naar wat u belangrijk vindt en wat u helpt om dromen en ideeën verder te brengen.

Hoort de gemeente Westerkwartier uw stem?

Via het WesterkwartierPanel kunnen inwoners meedenken.

Wij vinden het belangrijk dat inwoners invloed houden op hun eigen woonomgeving.

Via het WesterkwartierPanel horen we ook graag uw mening.