Resultaten

Resultaten onderzoek (elektrische) deelauto’s bekend!

De gemeente Westerkwartier is een uitgestrekte gemeente met veel kleine kernen en grote afstanden. Het vervoer is voor het grootste deel aangewezen op de auto. Deze auto’s rijden veelal op fossiele brandstoffen en stoten CO2 uit.

Resultaten onderzoek (post)Corona bekend!

De gemeente Westerkwartier probeert, binnen de coronaregels, inwoners en bedrijven zo goed mogelijk te helpen in deze coronaperiode. Er wordt hierbij ook vooruit gekeken naar de tijd dat het coronavirus weer onder controle is.

Resultaten onderzoek Warmtetransitie bekend!

In de meeste huishoudens in de gemeente Westerkwartier is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, door middel van een aanpak per dorp, wijk en buurt.

ctrl+alt+a