Resultaten onderzoek toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving bekend!

Via het WesterkwartierPanel is onderzocht op welke activiteiten er volgens inwoners zeker toezicht moet worden gehouden.

De gemeente Westerkwartier is zeer gevarieerd wat betreft bebouwing, landschap, natuur en industrie. Om te waarborgen dat we wat betreft de fysieke veiligheid goed met onze gemeente omgaan, wordt hierop toezicht gehouden door het team Toezicht, Controle en Handhaving. Het is onmogelijk om al deze gemeentelijke toezichtstaken 24/7 uit te voeren. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt op welke wijze en met welke intensiteit toezicht wordt gehouden.

Benieuwd naar de resultaten?

Klik hier om het rapport te downloaden.

 

ctrl+alt+a